Kategorie

Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014:

 

Regulamin dla konsumentów

 

 Rozdział I

Informacje ogólne

 §1.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – HEDO design D. Kwiatkowska, H. Parucka sp. j. z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Wiśniowej 49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327651, NIP 777-310-46-27, REGON 301076131, właściciela Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem http://www.hedo-design.pl.

Konto – zakładane w Sklepie internetowym przez Klienta konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi a także zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów.

Klient – podmiot będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Towar – produkt oferowany w Sklepie internetowym.

Koszyk – element Sklepu internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia, m.in.: rodzaj Towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Administrator danych osobowych – administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§2.

Zakres usług

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:www.hedodesign.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§3.

Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:

a)         połączenie z siecią Internet,

b)        przeglądarka internetowa w wersji Firefox 5.x.x, Internet Explorer 7.x.x, Chrome 10.x.x, Safari 5.x.x lub wyższej.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
 2. W przypadku niektórych funkcji Sklepu internetowego, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”.
 3. Sklep internetowy działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Sklepu internetowego, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Klienta nie powoduje niemożności korzystania ze Sklepu internetowego, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 4. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego dokumentu, wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, natomiast zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§4.

Ceny

Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT (ceny brutto) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia.

§5.

Towary

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oferowane Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad.
 2. Towary z wyprzedaży mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, a także mieć niewielkie rysy oraz inne minimalne skazy, o czym Usługodawca za każdym razem poinformuje Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia.
 3. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu zawarcia umowy przesłanym Klientowi niezwłocznie po złożeniu przez niego zamówienia na wskazany adres e-mail.
 4. Oferta Sklepu internetowego nie jest równoznaczna z jego aktualnym stanem magazynowym. Część prezentowanych Towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: „dostępne” ). Pozostałe Towary zamawiane są przez Usługodawcę bezpośrednio u producentów dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku czas realizacji zamówienia podany jest przy Towarze.

§6.

Promocje

 1. Promocje organizowane przez Usługodawcę nie łączą się z innymi promocjami oraz nie obejmują wcześniej udzielonych rabatów, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.
 2. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę Towarów, w związku z czym realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływania zamówień oraz ilości Towaru w magazynie (promocja ważna do wyczerpania zapasów).

§7.

Treści o charakterze bezprawnym

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

 

Rozdział II

Konto Klienta

§8

Założenie i korzystanie z Konta

 1. Klient tworzy Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego wybierając zakładkę „Twoje konto”, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:

a)      obowiązkowe (oznaczone gwiazdką „*”):

                               i.            imię i nazwisko;
                              ii.            e-mail;
                            iii.            hasło (składające się z min. 5 znaków);
                            iv.            adres dostawy;
                              v.            numer telefonu kontaktowego,

b)      fakultatywne:

                                i.            datę urodzenia;
                              ii.            dodatkowe informacje.
 1. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera lub ofert promocyjnych Sklepu internetowego.
 2. Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowiązkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”.
 3. W przypadku niewypełnienia wszystkich danych obowiązkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które należy poprawić.
 4. Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wysłaniem przez Usługodawcę wiadomości powitalnej na adres e-mail Klienta.
 5. Klient osobiście dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.
 6. W celu modyfikacji danych Klient loguje się do Konta i wybiera zakładkę:

a)      „Moje adresy” – w celu zmiany adresu dostawy Towaru oraz numeru telefonu kontaktowego,

b)      „Moje informacje osobiste” – w celu zmiany imienia, nazwiska, adresu e-mail lub hasła.

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

§9.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Usługodawcę przesłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z wszelkimi informacjami wymaganymi przez prawo.
 2. Umowa może zostać zawarta przez:

a)      Klienta posiadającego Konto – za pośrednictwem Konta,

b)      Klienta nieposiadającego Konta – za pośrednictwem formularza błyskawicznego zamówienia.

§10.

Złożenie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Towaru spośród oferty Sklepu internetowego.
 2. Wybór Towaru odbywa się za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej obok opisu Towaru.
 3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, Klient w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i płatności.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.

§11.

Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 30 dni.
 2. Termin realizacji zamówienia Towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie ustalany jest z Klientem i może być dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Jeżeli zamówienie obejmuje Towary o różnym czasie realizacji, Klient może podzielić swoje zamówienie i otrzymać wcześniej Towary już dostępne.


§12.

Płatność

Klient może wybrać następujące formy płatności za Towar z dostawą na terytorium Polski:

a)      przelew bankowy na rachunek Usługodawcy – zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Numer rachunku bankowego jest podawany przez Usługodawcę na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,

b)      płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność dokonywana jest w momencie doręczenia Towaru. Opcja ta odnosi się wyłącznie do Towarów, które w Sklepie internetowym oznaczone są jako „dostępne w ciągu 48 godzin”. Nie jest ona dostępna przy zakupie Towaru objętego wyprzedażą, promocją, na zamówienie lub którego wartość przekracza 1.000 zł.

c)      kartą kredytową lub przelewem elektronicznym – rozliczenia transakcji przeprowadzane są  za pośrednictwem Dotpay.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.

§13.

Dokument sprzedaży

Paragon zostaje przekazany Klientowi wraz z Towarem.

§14.

Wysyłka Towaru

 1. Licząc od dnia otrzymania całej zapłaty za Towar, orientacyjny czas wysyłki wynosi 48 godzin.
 2. Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Usługodawca na życzenie Klienta może dostarczyć Towar również poza granice Polski, jednakże tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem.

§15.

Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy Towaru pokrywa Klient i wynoszę one:

a)      przy płatności kartą lub przelewem – 35,00 zł,

b)      przy płatności za pobraniem – 45,00 zł.

c)      w przypadku towarów z wyprzedaży, promocji koszt dostawy pokrywa kupujący.

d)     w przypadku konieczności wysłania towaru na palecie dopłata wynosi 150 zł

 1. Cenniki wskazane w ust. 1 dotyczą paczek o wadze do 30 kg i długości do 1m.
 2. Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana jest indywidualnie dla każdej przesyłki, a informacja jest przesyłana do Klienta drogą e-mailową.
 3. Towar podlega ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
 4. W przypadku akcji promocyjnych dot. usług transportowych – z wyłączeniem Towarów z wyprzedaży – Usługodawca może zobowiązać się do pokrycia kosztów dostawy w części albo w całości.
 5. Usługi dodatkowe takie jak dostawa do godziny 9.00 ( płatne 60zł) bądź po godzinie 17.00 (25 zł) płatne są dodatkowo według stawki przewoźnika.
 6. Jeśli klient po wysłaniu i dostarczeniu towaru przez HEDO design pod adres wskazany przez klienta odmówi kurierowi przyjęcia przesyłki HEDO design potrąci opłatę za wykonaną przez kuriera usługę. 

 

Dostarczenie przesyłki

 1. Usługa kurierska – z wyłączeniem tzw. przesyłek drobnicowych – obejmuje dostawę Towaru do wysokości parteru pod podany adres.
 2. Jeżeli kurier nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pozostawi awizo. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z oddziału firmy kurierskiej.
 3. W przypadku tzw. towarów delikatnych (np. luster) możliwy jest jedynie odbiór osobisty. Na wyraźne żądanie Klienta Usługodawca może wysłać towar delikatny za pośrednictwem kuriera.
 4. Usługi dodatkowe takie jak dostawa do godziny 9.00 (60zł) lub po godzinie 17.00 (25 zł) podlegają opłacie według stawek przewoźnika.
 5. Jeśli klient po wysłaniu i dostarczeniu towaru pod adres wskazany przez klienta odmówi kurierowi przyjęcia przesyłki HEDO design potrąci opłatę za wykonaną przez kuriera usługę.

17.

Odbiór osobisty

Zamówiony i zakupiony Towar można odebrać osobiście,  po uprzednim umówieniu spotkania z Usługodawcą.

 

Rozdział IV

Dane osobowe

§18.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca pełni rolę Administratora danych osobowych.

§19.

Cel przetwarzania danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)      realizowania umów zawartych z Klientami,

b)      dostarczania zarejestrowanym Klientom informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego,

c)      marketingu bezpośredniego produktów Usługodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w §28.

§20.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.

 
§21.

Udostępnienie danych osobowych

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym innym, nieupoważnionym podmiotom.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


§22.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

Klient ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru.


§23.

Marketing bezpośredni

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania go o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

 

Rozdział V

Odstąpienie od umowy

§24.

Tryb odstąpienia

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres Usługodawcy.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Rozdział VI

Postępowanie reklamacyjne

§25.

Zgłoszenie i rozpatrzenie reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy a wada zostanie stwierdzona przed upływem ww. terminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@hedo-design.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dokładne dane Klienta, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 4. Usługodawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Klient zobowiazny jest dostarczyć reklamowny towar do siedziby firmy. 

  


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.hedodesign.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-    Adresat:     HEDO design D. Kwiatkowska, H. Parucka sp. j. z siedzibą w Skórzewie (60-

185), przy ul. Wiśniowej 49

 

-    Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

 

 umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………..…...

 

-    Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………

 

-    Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….

 

-    Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

 

-    Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

 

-    Data …………………….......………………………………………………………………….

 

 
Formularz odstąpienia od umowy w formie pliku PDF można pobrać po kliknięciu w obrazek:

 

 Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014:

Regulamin dla firm

 

Rozdział I

Informacje ogólne

§1.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – HEDO design D. Kwiatkowska, H. Parucka sp. j. z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Wiśniowej 49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327651, NIP 777-310-46-27, REGON 301076131, właściciela Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem http://www.hedo-design.pl.

Konto – zakładane w Sklepie internetowym przez Klienta konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi a także zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów.

Klient – podmiot będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Towar – produkt oferowany w Sklepie internetowym.

Koszyk – element Sklepu internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia, m.in.: rodzaj Towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Administrator danych osobowych – administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§2.

Zakres usług

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:www.hedodesign.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§3.

Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:

a)      połączenie z siecią Internet,

b)      przeglądarka internetowa w wersji Firefox 5.x.x, Internet Explorer 7.x.x, Chrome 10.x.x, Safari 5.x.x lub wyższej.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
 2. W przypadku niektórych funkcji Sklepu internetowego, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”.
 3. Sklep internetowy działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Sklepu internetowego, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Klienta nie powoduje niemożności korzystania ze Sklepu internetowego, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 4. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego dokumentu, wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, natomiast zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§4.

Ceny

Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT (ceny brutto) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia..


§5.

Towary

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oferowane Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad prawnych.
 2. Towary z wyprzedaży mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, a także mieć niewielkie rysy oraz inne minimalne skazy.
 3. Usługodawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o danym Towarze, obejmującą jego główne cechy użytkowe, producenta oraz cenę.
 4. Oferta Sklepu internetowego nie jest równoznaczna z jego aktualnym stanem magazynowym. Część prezentowanych Towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: „dostępne” ). Pozostałe Towary zamawiane są przez Usługodawcę bezpośrednio u producentów dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy Towarze.
 5. Usługodawca   nie odpowiada za niezgodność fotografii Towarów z ich rzeczywistym wyglądem wynikającą z parametrów technicznych urządzenia, używanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu internetowego. Ponadto ze względu na fakt, że niektóre Towary wykonywane są ręcznie, nie istnieje możliwość wiernego powielenia ich wyglądu.

§6.

Promocje

 1. Promocje organizowane przez Usługodawcę nie łączą się z innymi promocjami oraz nie obejmują wcześniej udzielonych rabatów, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.
 2. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę Towarów, w związku z czym realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływania zamówień oraz ilości Towaru w magazynie.

 §7.

Treści o charakterze bezprawnym

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział II

Konto Klienta

 §8.

Utworzenie Konta

 1. Klient tworzy Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego wybierając zakładkę „Twoje konto”, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:

c)      obowiązkowe (oznaczone gwiazdką „*”):

                                i.            imię i nazwisko;
                              ii.            e-mail;
                            iii.            hasło (składające się z min. 5 znaków);
                            iv.            adres dostawy;
                              v.            numer telefonu kontaktowego,

d)      fakultatywne:

                                i.            datę urodzenia;
                              ii.            firmę;
                            iii.            dodatkowe informacje,
                            iv.            nr NIP.
 1. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera lub ofert promocyjnych Sklepu internetowego.
 2. Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowiązkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”.
 3. W przypadku niewypełnienia wszystkich danych obowiązkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które należy poprawić.

§9.

Potwierdzenie utworzenia Konta

 Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wysłaniem przez Usługodawcę wiadomości powitalnej na adres e-mail Klienta.

§10.

Modyfikacja danych Klienta

 1. Klient osobiście dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.
 2. W celu modyfikacji danych Klient loguje się do Konta i wybiera zakładkę:

c)      „Moje adresy” – w celu zmiany adresu dostawy Towaru oraz numeru telefonu kontaktowego,

d)      „Moje informacje osobiste” – w celu zmiany imienia, nazwiska, adresu e-mail lub hasła.

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

 §11.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Usługodawcę przesłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniem zakupu.
 2. Umowa może zostać zawarta przez:

a)      Klienta posiadającego Konto – za pośrednictwem Konta,

b)      Klienta nieposiadającego Konta – za pośrednictwem formularza błyskawicznego zamówienia.

 

§12.

Złożenie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Towaru spośród oferty Sklepu internetowego.
 2. Wybór Towaru odbywa się za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej obok opisu Towaru.
 3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, Klient w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i płatności.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.

§13.

Przyjęcie zamówienia

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji:

a)         w przypadku zamówień z opcją „płatne przy odbiorze” (za pobraniem) – po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia drogą mailową przetwarzania zamówienia do realizacji, które zawiera informację o cenie Towaru oraz orientacyjnym terminie realizacji zamówienia,

b)        w przypadku płatności bezpośrednio na konto Usługodawcy – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

c)         w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Dotpay.pl  (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

d)        w przypadku zakupu Towaru na zamówienie (z powodu braku w magazynie) – po wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 40% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej,

e)         w przypadku zakupu Towaru na indywidualne zamówienie – po wpłaceniu przez Klienta 100% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej.

§14.

Odmowa realizacji zamówienia

Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia w oparciu o dostępność Towaru lub sprawdzenie wiarygodności Klienta (w szczególności w przypadku wcześniejszego bezpodstawnego odstępowania od umów), o czym Usługodawca zawiadomi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

§15.

Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi:

a)         dla Towarów nienależących do NOWOŚCI – od 3 dni roboczych do 5 tygodni,

b)        dla Towarów należących do NOWOŚCI – do 10 tygodni.

 1. Orientacyjny termin realizacji zamówienia Towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie ustalany jest z Klientem i może być dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej.
 2. Jeżeli zamówienie obejmuje Towary o różnym czasie realizacji, obowiązuje najdłuższy z nich. W takim przypadku Klient może podzielić swoje zamówienie i otrzymać wcześniej Towary już dostępne.

§16.

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia

 1. Usługodawca zastrzega, że z przyczyn od niego niezależnych (siła wyższa), a także z przyczyn zależnych od producenta, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Jeśli wydłużenie terminu nastąpi po potwierdzeniu przez Usługodawcę przetwarzania zamówienia do realizacji, poinformuje on Klienta telefonicznie lub e-mailem o nowym terminie.
 2. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Klienta od umowy bez zgody Usługodawcy.
 3. W przypadku, gdy termin realizacji zamówionego Towaru ulegnie opóźnieniu o więcej niż 14 dni lub zamówiony Towar okaże się niedostępny Klient może:

a)         wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

b)        zrezygnować z części zamówienia, które może zostać zrealizowane z opóźnieniem (odstąpienie częściowe),

c)         zrezygnować z realizacji zamówienia w całości, jeśli opóźnienie dotyczy całości zamówienia (odstąpienie całkowite).

 1. W sytuacji opisanej w ust. 3 powyżej, w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Usługodawca w zależności od sytuacji może:

a)         zrealizować zamówienie w całości z wydłużeniem czasu dostawy,

b)        zrealizować zamówienie w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,

c)         zrealizować zamówienie częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować,

d)        anulować zamówienie w całości.

§17.

Skutki błędnego opisu Towaru

 1. W przypadku wystąpienia błędu w cenie lub opisie Towaru, Usługodawca zastrzega prawo anulowania zamówienia w zakresie obarczonym błędem.
 2. W przypadku nieanulowania zamówienia przez Usługodawcę, Klient – po wcześniejszym wezwaniu go przez Usługodawcę – może od Umowy odstąpić albo potwierdzić zamówienie wg nowej ceny i opisu. Jeżeli Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie uważa się za anulowane w części dotkniętej błędem.

§18.

Zmiana i wycofanie zamówienia

 1. Klient może zmienić lub wycofać swoje zamówienie (odstąpić od umowy) do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.
 2. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.
 3. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do:

a)      potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),

b)      zatrzymania wpłaconej zaliczki – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. d).

 1. Ograniczenia oraz skutki wskazane w ust. 2 i 3, nie dotyczą przypadków odstąpienia Klienta od umowy opisanych w §16, §17 oraz odstąpienia w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

§19.

Termin płatności

 1. Jeśli w przeciągu 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia Klient nie dokona zapłaty, zamówienie może zostać anulowane w całości na podstawie decyzji Usługodawcy. Wyjątek stanowią sytuacje indywidualnie uzgadniane z Klientem.
 2. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Po potwierdzeniu zamówienia Towarów niedostępnych w magazynie, Klient – z zastrzeżeniem §13 lit. e) – zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny brutto zamawianego Towaru. Pozostałe 60% ceny Klient wpłaca po otrzymaniu Towaru przez Usługodawcę od producenta – Klient zostaje wówczas poinformowany e-mailem lub telefonicznie o konieczności zapłaty brakującej kwoty.

§20.

Płatność

Klient może wybrać następujące formy płatności za Towar z dostawą na terytorium Polski:

a)         przelew bankowy na rachunek Usługodawcy – zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Numer rachunku bankowego jest podawany przez Usługodawcę na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,

b)        płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność dokonywana jest w momencie doręczenia Towaru. Naliczana jest również dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 7 zł. Opcja ta odnosi się wyłącznie do Towarów, które w Sklepie internetowym oznaczone są jako „dostępne w ciągu 48 godzin”. Nie jest ona dostępna przy zakupie Towaru objętego wyprzedażą, promocją, na zamówienie lub którego wartość przekracza 1.000 zł,

c)         kartą kredytową lub przelewem elektronicznym – rozliczenia transakcji przeprowadzane są  za pośrednictwem Dotpay.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.


§21.

Dokument sprzedaży

 1. Otrzymanie faktury VAT jako dokumentacji potwierdzającej dokonanie transakcji możliwe jest po podaniu numeru NIP.
 2. Prośba o wystawienie faktury VAT równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na brak podpisu na dokumencie.
 3. Faktura VAT lub paragon zostaje przekazana Klientowi wraz z Towarem.

 

§22.

Wysyłka Towaru

 1. Licząc od dnia otrzymania całej zapłaty za Towar, orientacyjny czas wysyłki wynosi 48 godzin.
 2. Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Usługodawca na życzenie Klienta i jego wyłączną odpowiedzialność, może dostarczyć Towar również poza granice Polski, jednakże tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki dostawy ustalane są indywidulanie z Klientem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta.

 

§23.

Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy Towaru pokrywa Klient i wynoszę one:

c)      przy płatności kartą lub przelewem – 35,00 zł,

d)      przy płatności za pobraniem – 45,00 zł.

 1. Cenniki wskazane w ust. 1 dotyczą paczek o wadze do 30 kg i długości do 1m.
 2. Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana jest indywidualnie dla każdej przesyłki, a informacja jest przesyłana do Klienta drogą e-mailową.
 3. Towar podlega ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
 4. W przypadku akcji promocyjnych dot. usług transportowych – z wyłączeniem Towarów z wyprzedaży – Usługodawca może zobowiązać się do pokrycia kosztów dostawy w części albo w całości.
 5. Usługi dodatkowe takie jak dostawa do godziny 9.00 ( płatne 60zł) bądź po godzinie 17.00 (25 zł) płatne są dodatkowo według stawki przewoźnika.

§24.

Dostarczenie przesyłki

 1. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.
 2. Jeśli opakowanie jest w nienaruszonym stanie należy w obecności kuriera przesyłkę rozpakować i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Jeśli przesyłka mimo nienaruszonego opakowania nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić protokół reklamacyjny, wskazując na obecność profili i powierzchni styropianowych oraz wypełniaczy amortyzujących. W przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia Towaru podczas transportu nie będą przyjmowane ze względu na odrzucenie ich przez firmę kurierską.
 3. Odbiór przesyłki od kuriera powinien zostać pokwitowany na piśmie.
 4. Usługa kurierska – z wyłączeniem tzw. przesyłek drobnicowych – obejmuje dostawę Towaru do wysokości parteru pod podany adres.
 5. Jeżeli kurier nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pozostawi awizo. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z oddziału firmy kurierskiej albo zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru za każdą następną próbę i kosztów przechowywania przesyłki.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane nieprawidłowym adresem podanym przez Klienta.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru zostanie on obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku zwrotu przesyłki do Usługodawcy i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie Towar staje się własnością Usługodawcy, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
 8. W przypadku tzw. towarów delikatnych (np. luster) możliwy jest jedynie odbiór osobisty. Na wyraźne żądanie Klienta Usługodawca może wysłać towar delikatny za pośrednictwem kuriera – w takim wypadku ryzyko ewentualnego uszkodzenia Towaru ponosi Klient.

§25.

Odbiór osobisty

Zamówiony i zakupiony Towar można odebrać osobiście,  po uprzednim umówieniu spotkania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział IV

Dane osobowe

§26.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca pełni rolę Administratora danych osobowych.


§27.

Cel przetwarzania danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)         realizowania umów zawartych z Klientami,

b)        dostarczania zarejestrowanym Klientom informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego,

c)         marketingu bezpośredniego produktów Usługodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w §31.

§28.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.

 §29.

Udostępnienie danych osobowych

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym innym, nieupoważnionym podmiotom.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


§30.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

 1. Klient ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


§31.

Marketing bezpośredni

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania go o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

 

Rozdział V

Reklamacje i odstąpienie od umowy

§32.

Zgłoszenie i rozpatrzenie reklamacji

Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy a wada zostanie stwierdzona przed upływem ww. terminu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@hedo-design.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej dokładne dane Klienta, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

Usługodawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§33.

Oględziny Towaru

Jeśli rozpatrzenie reklamacji zależy od dokonania oględzin Towaru przez Usługodawcę, reklamowany Towar należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez Usługodawcę – po wcześniejszym ustaleniu tego z Usługodawcą.

§34.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru

 1. Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Usługodawca.

 

§35.

Zwrot pieniędzy

 1. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Usługodawca zwróci zapłaconą kwotę w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania Usługodawcy podpisanej faktury korygującej oraz zwrotu Towaru.
 2. Klient zobowiązany jest każdorazowo poinformować Usługodawcę o sposobie zwrotu pieniędzy.
 3. Zwracany Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie oraz oryginałem faktury.
 4. Zwracany Towar należy odesłać na adres uzgodniony z Usługodawcą.

§36.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może zmienić lub wycofać swoje zamówienie (odstąpić od umowy) do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.
 2. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.
 3. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do:

a)      potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),

b)      zatrzymania wpłaconej zaliczki – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. d).

 1. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.
 2. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),

 


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 §37.

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronach Sklepu internetowego.
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronach Sklepu internetowego.

§38.

Odstępstwa od Regulaminu

 

Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§39.

Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu internetowego rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 znajduje się pod tym adresem.